add share buttons

"CRAZY BANDS" v licencovanom ONLINE CASINO. TOP 5 týždenných výhier. Vydanie # 94

"CRAZY BANDS" v licencovanom ONLINE CASINO. TOP 5 týždenných výhier. Vydanie # 94

Licencované kasína:

_______________
Publikované materiály sú majetkom celého ľudstva, z akéhokoľvek dôvodu nikto nemá vo vzťahu k nim osobné autorské práva. V prípade privlastnenia si autorského práva právnickou alebo fyzickou osobou v súlade so zákonom osoba, ktorá ho spáchala, bude čeliť odplate za krádež vyjadrenú v nepríjemnom „mystiku“, ktorý presahuje hranice jurisprudencie. Každý má však plné právo, na základe svojho charakteristického chápania verejnoprospešného charakteru, kopírovať a rozmnožovať, a to aj na komerčné účely, tieto materiály v plnom rozsahu alebo neúplne všetkými dostupnými prostriedkami. Využívaním týchto materiálov vo svojich činnostiach, keď ich cituje fragmentárne, alebo keď sa na ne odvoláva, preberá osobnú zodpovednosť a ak vytvorí sémantický kontext, ktorý skresľuje význam týchto materiálov ako integritu, má šancu čeliť „mystickému“, extralegal odplaty.

Leave a Reply

Lost Password